Zoekenbel
Wijzig hiernaast de zoek opdracht Wijzig hiernaast de zoek opdracht Vereniging het land waar gezocht wordt is : Nederland Nederland de gekozen provincie is: Friesland Friesland

   

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


zoek plaats
Heel Nederland

 


<< Naar zoekresultaten


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 'S


 
Plaatsen in Friesland  
 
Akkrum
Aldtsjerk
Appelscha
Augustinusga
Bakkeveen
Balk
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Berlikum
Blesdijke
Blije
Boijl
Bolsward
Boornbergum
Boornzwaag
Buitenpost
Burgum
Cornjum
Damwoude
De Knipe
Delfstrahuizen
Dokkum
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Easterein gem Litten
Eastermar
Ee
Ferwert
Ferwoude
Franeker
Frieschepalen
Garyp
Gerkesklooster
Gorredijk
Goutum
Grou
Hallum
Harkema
Harlingen
Haule
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hidaard
Hindeloopen
Holwerd
Houtigehage
Hurdegaryp
Idskenhuizen
IJlst
Jirnsum
Jistrum
Joure
Jubbega
Kollum
Kollumerzwaag
Kootstertille
Koudum
Langezwaag
Leeuwarden
Lemmer
Lippenhuizen
Makkinga
Makkum
Marrum
Marssum
Menaldum
Mildam
Minnertsga
Monnickendam
Niawier
Nieuwehorne
Nij Beets
Nijemirdum
Nijland
Noardburgum
Noordwolde
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldetrijne
Oosterstreek
Oosterwolde
Opeinde
Oppenhuizen
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oudega gem Gaasterlâ
Oudehaske
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Parrega
Rottevalle
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Schiermonnikoog
Sexbierum
Sloten
Sneek
Spannum
St Annaparochie
St Jacobiparochie
St Nicolaasga
Stavoren
Steggerda
Stiens
Sumar
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwâld
Ternaard
Terschelling Hoorn
Terschelling West
Tijnje
Twijzel
Twijzelerheide
Tzum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenwouden
Vlieland
Warfstermolen
Wergea
Wierum
Wijnjewoude
Wirdum
Wolvega
Wommels
Workum
Woudsend
Zandhuizen
Zwaagwesteinde